Thái Dương Năng sơn hà GOLD 160L-58

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng năng lượng mặt trời tổ quốc 160L Gold..

Bạn đang xem: Máy nước nóng năng lượng mặt trời sơn hà giảm giá lớn 35%

-32% 9.860.000 đ 6.750.000 đ


*

vật dụng Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Đại Thành 160 Lít Classic 58-15

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 160LK..

-20% 8.999.000 đ 7.210.000 đ


*
*

lắp thêm Nước Nóng tích điện Mặt Trời Toàn Mỹ 160L 58 - 16 I304

Thông tin cơ phiên bản máy nước nóng tích điện mặt trời Toàn Mỹ 160L dò..

-16% 8.950.000 đ 7.510.000 đ


*
*

Thái Dương Năng sơn hà ECO 120L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng tích điện mặt trời sơn hà 120L Eco..

-31% 6.830.000 đ 4.700.000 đ


*

sản phẩm công nghệ Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Đại Thành 180 Lít Classic 58-18

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 180LK..

-19% 9.999.000 đ 8.090.000 đ


*
*

trang bị Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Ariston Eco 2 1818 25 TNSS 190L

Thông tin lắp thêm nước nóng tích điện mặt trời Ariston 190 lít
M&atild..

-24% 11.490.000 đ 8.750.000 đ


thứ Nước Nóng tích điện Mặt Trời Đại Thành 150L-70 Classic

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 150LK..

-20% 9.199.000 đ 7.400.000 đ


Bình Nước nóng Thái Dương Năng giang sơn ECO 200L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng tích điện mặt trời tổ quốc 200L Eco..

-35% 11.600.000 đ 7.500.000 đ


máy Nước Nóng tích điện Mặt Trời Ariston Eco 2 1815 25 TNSS 160L

Thông tin sản phẩm nước nóng năng lượng mặt trời Ariston 160 lít
M&atild..

-28% 10.390.000 đ 7.520.000 đ


Thái Dương Năng giang san GOLD 140L-58

Thông tin cơ phiên bản máy nước nóng năng lượng mặt trời giang san 140L Gold..

-32% 8.840.000 đ 6.050.000 đ


máy Nước Nóng tích điện Mặt Trời Ariston Eco 2 1820 25 TNSS 210L

Thông tin sản phẩm nước nóng tích điện mặt trời Ariston 210 lít
M&atild..

-28% 13.390.000 đ 9.610.000 đ


thứ Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Đại Thành 130 Lít Classic 58-12

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 130LK..

-21% 8.299.000 đ 6.530.000 đ


Thái Dương Năng đánh Hà GOLD 180L-58

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng tích điện mặt trời tổ quốc 180L Gold..

-35% 11.530.000 đ 7.450.000 đ


sản phẩm công nghệ Nước rét Thái Dương Năng giang san ECO 180L-58

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng năng lượng mặt trời đất nước 180L Eco..

-36% 9.830.000 đ 6.280.000 đ


máy Nước Nóng tích điện Mặt Trời Ferroli Ecosun 200L

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng tích điện mặt trời Ferroli 200LLoại b&igr..

-29% 14.960.000 đ 10.600.000 đ


vật dụng Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Đại Thành 250 Lít Classic 58-24

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 250LK..

-16% 12.499.000 đ 10.470.000 đ


Thái Dương Năng tổ quốc ECO 140L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng tích điện mặt trời sơn hà 140L Eco..

-31% 7.570.000 đ 5.210.000 đ


sản phẩm công nghệ Nước Nóng tích điện Mặt Trời Toàn Mỹ 140L 58 - 14 I304

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng tích điện mặt trời Toàn Mỹ 140LB&e..

-16% 8.190.000 đ 6.870.000 đ


sản phẩm công nghệ Nước Nóng tích điện Mặt Trời Toàn Mỹ 200L 58 - trăng tròn I304

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ 200L dò..

-17% 11.020.000 đ 9.160.000 đ


lắp thêm Nước Nóng tích điện Mặt Trời Ariston Eco 2 1810 25 TNSS 116L

Thông tin thứ nước nóng tích điện mặt trời Ariston 116 lít
M&atild..

-34% 8.390.000 đ 5.560.000 đ


trang bị Nước Nóng tích điện Mặt Trời Toàn Mỹ 180L 58 - 18 I304

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ 180L dò..

-17% 9.770.000 đ 8.120.000 đ


đồ vật Nước Nóng tích điện Mặt Trời đất nước TITAN Gold 200L-58

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng năng lượng mặt trời giang san 200L Titan..

-35% 14.700.000 đ 9.550.000 đ


Thái Dương Năng sơn Hà ECO 160L-58

Thông tin cơ phiên bản máy nước nóng năng lượng mặt trời giang san 160L Eco..

-31% 8.400.000 đ 5.790.000 đ


vật dụng Nước rét Thái Dương Năng đất nước TITAN Gold 180L-58

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng tích điện mặt trời tổ quốc 180L Titan..

-35% 13.760.000 đ 8.910.000 đ


Thái Dương Năng giang san 300L-58 Gold

Thông tin cơ phiên bản máy nước nóng năng lượng mặt trời sơn hà 300L Gold..

-39% 19.200.000 đ 11.630.000 đ


máy Nước Nóng tích điện Mặt Trời Ariston Eco 2 1824 25 TNSS 250L

Thông tin đồ vật nước nóng tích điện mặt trời Ariston 250 lít
M&atild..

-22% 15.690.000 đ 12.310.000 đ


thiết bị Nước Nóng tích điện Mặt Trời Đại Thành Platium 300 Lít Tấm Phẳng

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 300L Platium..

-14% 26.450.000 đ 22.740.000 đ


Bình Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Ferroli Ecosun 160L

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli 160LLoại b&igr..

-29% 11.924.000 đ 8.450.000 đ


vật dụng Nước Nóng tích điện Mặt Trời Ariston KAIROS 200L Tấm Phẳng

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston 200L tấm phẳng..

-29% 41.770.000 đ 29.700.000 đ


Bình Nước Nóng tích điện Mặt Trời Đại Thành 215 Lít Classic 58-21

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 215LK..

-17% 11.599.000 đ 9.610.000 đ


Bình Nước Nóng tích điện Mặt Trời Ariston Eco 2 1812 25 TNSS 132L

Thông tin trang bị nước nóng tích điện mặt trời Ariston 132 lít
M&atild..

-32% 9.590.000 đ 6.530.000 đ


sản phẩm công nghệ Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Đại Thành 360L-70 VIGO SUS 316

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng tích điện mặt trời Đại Thành 360L Vigo..

-18% 24.599.000 đ 20.070.000 đ


Bình Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Ariston Eco 2 1828 25 TNSS 300L

Thông tin sản phẩm nước nóng tích điện mặt trời Ariston 300 lít
M&atild..

-22% 17.690.000 đ 13.820.000 đ


Thái Dương Năng tô Hà GOLD 240L-58

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng tích điện mặt trời đất nước 240L Gold..

-35% 14.800.000 đ 9.620.000 đ


lắp thêm Nước Nóng tích điện Mặt Trời Đại Thành 210 Lít Classic 70-14

Thông tin cơ bản máy nước nóng tích điện mặt trời Đại Thành 210LK..

-17% 11.909.000 đ 9.910.000 đ


Bình Nước Nóng tích điện Mặt Trời Ferroli Ecosun 180L

Thông tin cơ phiên bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli 180LLoại b&igr..

-29% 13.282.000 đ 9.410.000 đ


Thái Dương Năng đánh Hà GOLD 200L-58

Thông tin cơ phiên bản máy nước nóng tích điện mặt trời giang sơn 200L Gold..

-35% 13.160.000 đ 8.500.000 đ


thứ Nước lạnh Thái Dương Năng giang sơn ECO 240L-58

Thông tin cơ phiên bản máy nước nóng năng lượng mặt trời sơn hà 240L Eco..

-35% 13.100.000 đ 8.460.000 đ


đồ vật Nước Nóng tích điện Mặt Trời Đại Thành Platium 220 Lít Tấm Phẳng

Thông tin đồ vật nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 220L Platium..

Xem thêm: Bỏ túi 7+ quà tặng mẹ tự làm quà 20/10 handmade tặng người thân độc đáo

-15% 22.150.000 đ 18.820.000 đ


Thái Dương Năng tổ quốc TITAN Ống Dầu 180L Ø58

Thông tin cơ bản máy nước nóng tích điện mặt trời sơn hà 180L Titan ống ..

-35% 14.600.000 đ 9.490.000 đ


máy Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Đại Thành 300 Lít Classic 70-20

Thông tin cơ bản máy nước nóng tích điện mặt trời Đại Thành 300LK..

-15% 16.000.000 đ 13.670.000 đ


thứ Nước Nóng tích điện Mặt Trời Đại Thành 315L-70 VIGO SUS 316

Thông tin cơ bản máy nước nóng tích điện mặt trời Đại Thành 315L Vigo..

-19% 22.399.000 đ 18.160.000 đ


trang bị Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Đại Thành Platium 150 Lít Tấm Phẳng

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 150L Platium..

-17% 16.950.000 đ 14.080.000 đ


thứ Nước Nóng tích điện Mặt Trời Đại Thành 300 Lít Classic 58-28

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 300LK..

-16% 13.799.000 đ 11.600.000 đ


đồ vật Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Đại Thành 180L-58 VIGO SUS 316

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 160L Vigo..

-22% 13.099.000 đ 10.170.000 đ


Bình Nước Nóng tích điện Mặt Trời Ferroli Ecotop 150L

BÌNH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DẠNG TẤM, TIỆN SỤC RỬA, DỄ LẮP ĐẶT, TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNGTận dụng ..

-13% 21.250.000 đ 18.530.000 đ


đồ vật Nước Nóng tích điện Mặt Trời Đại Thành 215L-58 VIGO SUS 316

Thông tin cơ bản máy nước nóng tích điện mặt trời Đại Thành 215L Vigo..

-21% 15.599.000 đ 12.250.000 đ


vật dụng Nước Nóng tích điện Mặt Trời Đại Thành 300L-58 VIGO SUS 316

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 300L Vigo..

-20% 18.999.000 đ 15.200.000 đ


Máy nước nóng năng lượng mặt trời là gì?

Máy nước nóng tích điện mặt trời là 1 trong thiết bị được sử dụng nguồn tích điện từ tia nắng mặt trời để triển khai nóng nước giao hàng nhu ước sinh hoạt của gia đình. Trang bị nước nóng năng lượng mặt trời hoạt động bởi một cỗ thu hút ánh sáng mặt trời và tiếp đến làm rét nước vào bình.

Cấu chế tạo ra và nguyên lý hoạt động vui chơi của máy nước nóng lạnh tích điện mặt trời

Bộ phận thu nhiệt: bên trên thị trường hiện nay có 3 một số loại Máy nước nóng tích điện mặt trời ống quyển không, sản phẩm công nghệ nước nóng năng lượng mặt trời dạng ống dầu, đồ vật nước nóng năng lượng mặt trời nhiều loại tấm phẳngBộ phận giữ lại nhiệt (hay còn được gọi là bình bảo ôn): Là phần tử lưu trữ nước nóng và nước lạnh. Đây là phần tử quyết định thời hạn lưu trữ được nước nóng dài hay ngắn và thường cũng là quyết định giá cả sản phẩm.Chân máy: thành phần này để đỡ bộ phận thu nhiệt cùng giữ sức nóng được vững vàng chắc, thường sẽ có được 2 một số loại chân mang lại mái bởi và mái nghiêngBộ phận hỗ trợ điện: phần tử này thường có không ít ở phía Bắc đã nấu nước khi không có ánh nắng mặt trời không phải máy nào cũng có thể có và thường xuyên không đi kèm.Nguyên lý hoạt động: thành phần thu sức nóng có trách nhiệm thu sức nóng từ ánh sáng mặt trời làm cho nóng nước tiếp đến nước lạnh được lưu trữ ở bình bảo ôn.

Máy nước nóng tích điện mặt trời loại nào xuất sắc nhất?

Trên thị phần hiện tất cả 3 nhiều loại bình tích điện mặt trời chính, chính là máy nước nóng năng lượng mặt trời chân không, bình tích điện mặt trời ống dầu với nóng lạnh tích điện mặt trời tấm phẳng. Mỗi loại sẽ có được cấu tạo, nguyên lý vận động và đa số ưu nhược điểm lẻ tẻ khác nhau, vào đó:

Máy nước nóng tích điện mặt trời ống chân không: kết cấu và nguyên lý vận động gồm những ống chất liệu thủy tinh chân không được lắp trực tiếp vào những lỗ thông hơi trên thân bể nước nóng. Ưu điểm đồ vật có ngân sách chi tiêu khá rẻ, duy trì nhiệt lâu, bình an khi thực hiện và thân thiết với môi trường. Nguyên lý hoạt động của máy cũng rất đơn giản. Nhược điểm tác dụng sử dụng yếu khi không tồn tại nắng, dễ bám bụi bẩn, rong rêu dẫn cho hiệu quả buổi giao lưu của máy sẽ không còn được cao.Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng ống dầu: cấu tạo và nguyên lý vận động gồm những ống dầu được đính trực tiếp vào những lỗ thông khá trên thân bồn tắm nóng. Ưu điểm chúng ta cũng có thể sử dụng máy ngay cả khi không có nắng. Việc thực hiện ống dầu giúp tài năng hấp thụ nhiệt độ hiệu quả, thời gian làm nóng cấp tốc hơn. Nhược điểm mức giá của sản phẩm khá cao, hiện thời một máy nước rét dạng ống dầu thường có ngân sách chi tiêu cao hơn sản phẩm nước lạnh dạng ống quyển không khoảng chừng 2-3 triệu đồng.Máy nước nóng tích điện mặt trời tấm phẳng: cấu tạo nguyên lý chuyển động gồm những tấm phẳng kêt nạp nhiệt bên trên được đảm bảo bằng một tấm kính cường lực thời thượng và một hệ thống điều khiển quá trình bơm nước. Ưu điểm chúng ta cũng có thể thoải mái lắp đặt nó ở bất cứ vị trí như thế nào trên mái nhà. Sản phẩm an toàn và thân thiện với môi trường. Nhược điểm giá thành một lắp thêm nước nóng tích điện mặt trời một số loại tấm phẳng bây chừ rất cao.

Có nên chọn mua máy nước rét bình tích điện mặt trời không?

Giá điện hằng ngày một tăng khiến khách hàng yêu say đắm hơn vấn đề sử dụng những nguồn năng lượng tự nhiên. Với điểm mạnh sử dụng nguồn năng lượng tự nhiên đầy đủ và phong phú từ khía cạnh trời chắc chắn là sẽ mang lại tiện ích lâu nhiều năm cho gia đình bạn và nhất là hoàn toàn thân thiết với môi trường. Chính vì thế sản phẩm nước nóng năng lượng mặt trời là một giải pháp tối ưu mà bạn nên quan tâm đến sử dụng.

Bình nước nóng năng lượng mặt trời hãng nào tốt?

Hiện nay trên thị trường có nhiều hãng máy nước nóng năng lượng mặt trời từ chủ yếu hãng mang lại hàng giả, sản phẩm nhái mặt hàng kém unique nên TDM đã liệt kê 10 hãng sản xuất được khách hàng lựa chọn nhất:

Máy nước nóng tích điện mặt trời Đại Thành
Máy nước nóng năng lượng mặt trời sơn Hà
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston
Máy nước nóng tích điện mặt trời Ferroli
Máy nước nóng tích điện mặt trời Toàn Mỹ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Megasun
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Bình Minh
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Matsuno
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Osaka
Máy nước nóng tích điện mặt trời Sun
Life

Nhưng nhằm xếp chiếc nào tốt nhất còn dựa vào vào loại nào, nhiều loại nào sinh sống từng hãng. Đại lý Tuấn Đức thì lựa chọn ra 5 thường dùng nhất, uy tín nhất cùng thông dụng trên thị trường nhất từ đồ vật tự 1 -> 5 nằm trong bảng thống kê sau.

Mua sản phẩm nước nóng tích điện mặt trời ở đâu chính hãng giá bán rẻ?

TDM Tuấn Đức hiện nay đang phân phối các thương hiệu nước rét lạnh tích điện mặt trời sau: đồ vật nước nóng tích điện mặt trời Đại Thành (phía bắc là sản phẩm công nghệ nước nóng năng lượng mặt trời Tân Á), vật dụng nước nóng tích điện mặt trời đánh Hà, vật dụng nước nóng tích điện mặt trời Toàn Mỹ, vật dụng nước nóng tích điện mặt trời Ariston (Ý), máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli (Ý). Cùng với 3 showroom bao gồm của TDM tại TPHCM, tp. Hà nội và Bình Dương cung ứng khách hàng trên toàn Việt Nam ship hàng tận nơi, tại nhà.

Hiện nay trên thị trường rất nhiều thương hiệu bình nóng tích điện mặt trời khác biệt và không ít thương hiệu nhái, giả các thương hiệu nổi tiếng, uy tín. Để khác nhau và tải được thành phầm chính hãng đối với quý khách hàng hàng cũng biến thành rất khó khăn vì sản phẩm này cũng khó khác nhau được. Nên người tiêu dùng phải để ý chọn đại lý của hãng, kị mua phần đông website giả hay nhái hãng đang dễ bị mua hàng giả và khó bảo hành về sau.

Không chỉ bảo đảm an toàn môi trường mà máy nước nóng tích điện mặt trời còn khôn cùng an toàn, tiết kiệm ngân sách và chi phí đáng nhắc điện năng tiêu thụ mang lại gia đình. Vậy đồ vật nước nóng tích điện mặt trời là gì với có nên chọn mua hay không? Hãy cùng Điện sản phẩm công nghệ Chợ béo tìm câu vấn đáp qua bài viết dưới đây nhé!

1. Máy nước nóng tích điện mặt trời là gì?

Đây là một thiết bị chuyển động dựa vào nguồn tích điện mặt trời để tạo ra nhiệt, có tác dụng nóng nước, ship hàng nhu mong sinh hoạt của gia đình như tắm giặt, thổi nấu cơm, cọ bát… bộ phận thu nhiệt của dòng sản phẩm nước nóng năng lượng mặt trời có trách nhiệm thu nhiệt độ từ ánh sáng mặt trời làm nóng nước (có thể đạt mức 96 - 98 độ C). Sau đó, nước nóng sẽ được lưu trữ trong bình bảo ôn (bộ phận tàng trữ nước nóng cùng nước lạnh).

*

Máy nước nóng tích điện mặt trời đem đến nhiều tác dụng như an toàn và thân mật và gần gũi với môi trường.

Trên thị trường hiện nay, vật dụng nước nóng tích điện mặt trời gồm tất cả 3 loại phổ biến là: loại tấm phẳng, loại chân không và nhiều loại ống dầu. Vào đó:

- sản phẩm nước nóng tích điện mặt trời các loại ống chân không sử dụng ống hấp thụ nhiệt là ống quyển không.

- thiết bị nước nóng năng lượng mặt trời nhiều loại ống dầu sử dụng ống dung nạp nhiệt là ống dầu.

- thiết bị nước nóng tích điện mặt trời nhiều loại tấm phẳng sử dụng tấm phẳng dung nạp nhiệt được bảo đảm an toàn bằng một tờ kính cường lực chống va đập cao cấp.

*

Nguyên lí hoạt động của máy nước nóng tích điện mặt trời.

2. Nguyên nhân nên cài máy nước nóng tích điện mặt trời

- tiết kiệm điện

Do không sử dụng điện mà lấy tích điện từ tia nắng mặt trời để tạo nên nhiệt, có tác dụng nóng nước cần máy nước nóng tích điện mặt trời tiết kiệm ngân sách điện năng, đóng góp thêm phần giảm ngân sách tiền điện mỗi mon một biện pháp đáng kể.

*

Không tốn ngân sách tiền năng lượng điện trong suốt thời gian sử dụng.

- an toàn khi sử dụng

Máy nước nóng tích điện mặt trời được sản phẩm một tấm phẳng được đảm bảo bằng một lớp kính cường lực cao cấp cho chất lượng độ bền cao, công dụng làm nóng rất tốt. Đồng thời, loại máy này còn có ống dung nạp nhiệt thiết kế kín khít, giảm bớt tối đa việc bám cặn dơ hay rong rêu trong thâm tâm ống, đảm đảm bảo sinh và bình yên cho sức khỏe người tiêu dùng. Và tất yếu việc sử dụng thái dương năng rất là an toàn, không sợ bị điện giật, không sợ hãi cháy nổ, rất cân xứng với cuộc sống thường ngày đô thị hiện đại.

*

Độ bình yên cao vì sử dụng năng lượng tự nhiên là tia nắng mặt trời.

- thân mật với môi trường

Việc sử dụng những thiết bị thân thiện với môi trường thiên nhiên trở thành xu thế trong lối sống hiện đại, văn minh. Thế nên, máy nước nóng năng lượng mặt trời là một giải pháp an ninh cho môi trường vừa tận dụng tối đa được nguồn tích điện mặt trời dồi dào, vừa tiêu giảm tối đa sử dụng tích điện điện, không tạo nên khí thải CO2 ô nhiễm và độc hại gây ô nhiễm môi trường.

*

Máy sử dụng tích điện từ ánh nắng mặt trời để làm nóng nước vì thế không chỉ bình yên với con người mà còn thân thiện với môi trường.

- Độ bền cao, tiết kiệm ngân sách chi phí

Mặc dù đề nghị bỏ một khoản khá khủng so với tải máy nước nóng thông thường, nhưng chỉ với sau khoảng 2 năm sử dụng bạn sẽ thấy thực tế máy nước nóng năng lương mặt trời mới chính là bài toán tiết kiệm ngân sách tối đa đến gia đình. Các bạn cũng không yêu cầu phải lo lắng về vấn đề chi trả tiền điện mỗi tháng. Độ bền vững cao, rất có thể dùng nhiều năm là ưu thế tuyệt vời của sản phẩm nước nóng năng lượng mặt trời.

*

Chỉ yêu cầu sau hai năm đầu tư, bạn sẽ thấy công dụng vô thuộc to béo khi chọn cần sử dụng máy nước nóng tích điện mặt trời so với các loại máy thông thường.

- sử dụng được trong cả khi mất điện

Máy nước nóng tích điện mặt trời cho phép bạn thực hiện được trong cả khi mất điện, điều mà bất cứ loại thứ nước nóng không giống không khi nào làm được. Hơn nữa, nước được máy làm cho nóng tiếp tục ban ngày với bình bảo ôn có tác dụng giữ nóng đến 72h giúp bạn có thể dùng tắm, rửa bát, nấu bếp ăn… rất tiện nghi cho bài toán sinh hoạt vào gia đình.

3. Một số trong những mẫu sản phẩm nước nóng năng lượng mặt trời:

- sản phẩm nước nóng tích điện mặt trời Kangaroo GD1414 giá tham khảo: 9.990.000đ

Dung tích: 140 lít

Công nghệ: Lớp bảo ôn Polyurethane tăng thời hạn giữ nhiệt lên tới 96 tiếng, Ruột bình bảo ôn làm bằng vật tư Inox SUS 304-2B bền bỉ, công nghệ Nano phòng khuẩn, thứ 14 ống dài 1.8m Ø58

Kháng khuẩn làm cho sạch nước: Nano diệt khuẩn

Bình chứa: chất liệu SUS 304-2B

Lớp bí quyết nhiệt mật độ cao: Polyurethane

Áp suất chuyển động tối đa: ≤ 0.6 Mpa

Trọng lượng: ~17.5 Kg

Hãng sản xuất: Kangaroo

Sản xuất tại: Việt Nam

Bảo hành: 7 năm

*

Máy nước nóng tích điện mặt trời Kangaroo GD1414.

- máy nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo GD1616 giá chỉ tham khảo: 10.990.000đ

Dung tích: 160 lít

Công nghệ: Lớp bảo ôn Polyurethane tăng thời hạn giữ nhiệt lên tới 96 tiếng, Ruột bình bảo ôn làm bằng vật tư Inox SUS 304-2B bền bỉ, công nghệ Nano phòng khuẩn, sản phẩm 16 ống dài 1.8m Ø58

Kháng khuẩn làm cho sạch nước: Nano khử khuẩn

Bình chứa: làm từ chất liệu SUS 304-2B

Lớp cách nhiệt mật độ cao: Polyurethane

Áp suất hoạt động tối đa: ≤ 0.6 Mpa

Trọng lượng: ~19.5 Kg

Hãng sản xuất: Kangaroo

Sản xuất tại: Việt Nam

Bảo hành: 7 năm

*

Máy nước nóng tích điện mặt trời Kangaroo GD1616.

- trang bị nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo GD1818 giá bán tham khảo: 11.990.000đ

Dung tích: 180 lít

Công nghệ: Lớp bảo ôn Polyurethane tăng thời hạn giữ nhiệt lên đến 96 tiếng, Ruột bình bảo ôn có tác dụng bằng vật liệu Inox SUS 304-2B bền bỉ, technology Nano kháng khuẩn, thiết bị 18 ống lâu năm 1.8m Ø58

Kháng khuẩn có tác dụng sạch nước: Nano diệt khuẩn

Bình chứa: làm từ chất liệu SUS 304-2B

Lớp giải pháp nhiệt tỷ lệ cao: Polyurethane

Áp suất vận động tối đa: ≤ 0.6 Mpa

Trọng lượng: ~21 Kg

Hãng sản xuất: Kangaroo

Sản xuất tại: Việt Nam

Bảo hành: 7 năm

*

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo GD1818.

Trên đây là lý do nên mua máy nước nóng năng lượng mặt trời, muốn rằng chúng ta cũng có thể lựa lựa chọn sản phẩm phù hợp với yêu cầu của mình.