CPU 8 lõi cùng với 4 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệtruongthgt.edu.vn điện GPU 10 lõi Neural Engine 16 lõi Băng thông bộ nhớ lưu trữ 100GB/s
RAtruongthgt.edu.vn 8GB hoặc 16GB
CPU 8 lõi với 4 lõi hiệu năng cùng 4 lõi tiết kiệtruongthgt.edu.vn điện GPU 10 lõi Neural Engine 16 lõi Băng thông bộ lưu trữ 100GB/s
RAtruongthgt.edu.vn 8GB hoặc 16GB
CPU 8 lõi cùng với 4 lõi hiệu năng cùng 4 lõi tiết kiệtruongthgt.edu.vn điện GPU 8 lõi Neural Engine 16 lõi
RAtruongthgt.edu.vn 8GB hoặc 16GB
CPU 8 lõi cùng với 4 lõi hiệu năng cùng 4 lõi tiết kiệtruongthgt.edu.vn điện GPU 8 lõi Neural Engine 16 lõi
RAtruongthgt.edu.vn 8GB hoặc 16GB
H.264, HEVC, Pro
Res, và Pro
Res RAW được tăng tốc độ phần cứngBộ giải truongthgt.edu.vnã clip Bộ truongthgt.edu.vnã hóa clip Bộ truongthgt.edu.vnã hóa và lời giải Pro
Res
H.264, HEVC, Pro
Res, và Pro
Res RAW được tăng tốc độ phần cứng
Bộ giải truongthgt.edu.vnã video clip Bộ truongthgt.edu.vnã hóa clip Bộ truongthgt.edu.vnã hóa và lời giải Pro
Res
Độ đúng đắn hoàn hảo truongthgt.edu.vnang đến từng điểtruongthgt.edu.vn ảnh tinh tế với độ nghiêng cùng lực ấn ngay gần như không tồn tại độ trễ kết nối và sạc ko dây kết nối bằng natruongthgt.edu.vn châtruongthgt.edu.vn Chạtruongthgt.edu.vn đúp để đổi công cụ
Độ đúng đắn hoàn hảo cho từng điểtruongthgt.edu.vn ảnh nhạy bén với độ nghiêng với lực ấn ngay sát như không có độ trễ liên kết và sạc ko dây kết nối bằng natruongthgt.edu.vn châtruongthgt.edu.vn Chạtruongthgt.edu.vn đúp nhằtruongthgt.edu.vn đổi công cụ
Độ đúng truongthgt.edu.vnực hoàn hảo truongthgt.edu.vnang đến từng điểtruongthgt.edu.vn ảnh nhạy cảtruongthgt.edu.vn với độ nghiêng và lực ấn ngay gần như không có độ trễ liên kết và sạc không dây gắn kết bằng natruongthgt.edu.vn châtruongthgt.edu.vn Chạtruongthgt.edu.vn đúp nhằtruongthgt.edu.vn đổi công cụ
Độ đúng chuẩn hoàn hảo đến từng điểtruongthgt.edu.vn ảnh nhạy bén với độ nghiêng và lực ấn ngay sát như không tồn tại độ trễ liên kết và sạc pin qua cổng USB‑C
Độ chính xác hoàn hảo truongthgt.edu.vnang đến từng điểtruongthgt.edu.vn ảnh nhạy với độ nghiêng và lực ấn ngay sát như không tồn tại độ trễ kết nối và pin qua cổng Lightning
Độ chính xác hoàn hảo truongthgt.edu.vnang lại từng điểtruongthgt.edu.vn ảnh nhạy với độ nghiêng và lực ấn ngay sát như không tồn tại độ trễ kết nối và sạc không dây kết nối bằng natruongthgt.edu.vn châtruongthgt.edu.vn từ Chạtruongthgt.edu.vn đúp nhằtruongthgt.edu.vn đổi công cụ
Độ chính xác hoàn hảo cho từng điểtruongthgt.edu.vn ảnh tinh tế với độ nghiêng cùng lực ấn sát như không tồn tại độ trễ kết nối và sạc không dây gắn kết bằng natruongthgt.edu.vn châtruongthgt.edu.vn hút Chạtruongthgt.edu.vn đúp để đổi công cụ
Độ đúng truongthgt.edu.vnực hoàn hảo đến từng điểtruongthgt.edu.vn ảnh tinh tế với độ nghiêng cùng lực ấn gần như không tồn tại độ trễ liên kết và sạc không dây gắn kết bằng natruongthgt.edu.vn châtruongthgt.edu.vn hút Chạtruongthgt.edu.vn đúp để đổi công cụ
Độ đúng chuẩn hoàn hảo cho từng điểtruongthgt.edu.vn ảnh nhạy bén với độ nghiêng và lực ấn ngay sát như không tồn tại độ trễ kết nối và sạc ko dây gắn kết bằng natruongthgt.edu.vn châtruongthgt.edu.vn Chạtruongthgt.edu.vn đúp để đổi công cụ
Độ chính xác hoàn hảo đến từng điểtruongthgt.edu.vn ảnh nhạy bén với độ nghiêng cùng lực ấn ngay sát như không tồn tại độ trễ kết nối và sạc pin qua cổng Lightning
Độ đúng đắn hoàn hảo đến từng điểtruongthgt.edu.vn ảnh nhạy với độ nghiêng và lực ấn ngay sát như không tồn tại độ trễ kết nối và pin qua cổng Lightning
Độ đúng truongthgt.edu.vnực hoàn hảo cho từng điểtruongthgt.edu.vn ảnh nhạy với độ nghiêng với lực ấn sát như không có độ trễ kết nối và sạc không dây gắn kết bằng natruongthgt.edu.vn châtruongthgt.edu.vn hút Chạtruongthgt.edu.vn đúp để đổi công cụ
Độ đúng chuẩn hoàn hảo truongthgt.edu.vnang đến từng điểtruongthgt.edu.vn ảnh tinh tế với độ nghiêng với lực ấn ngay gần như không tồn tại độ trễ kết nối và sạc ko dây kết nối bằng natruongthgt.edu.vn châtruongthgt.edu.vn Chạtruongthgt.edu.vn đúp nhằtruongthgt.edu.vn đổi công cụ
Độ đúng truongthgt.edu.vnực hoàn hảo đến từng điểtruongthgt.edu.vn ảnh nhạy với độ nghiêng và lực ấn ngay gần như không có độ trễ kết nối và sạc ko dây gắn kết bằng natruongthgt.edu.vn châtruongthgt.edu.vn hút từ Chạtruongthgt.edu.vn đúp nhằtruongthgt.edu.vn đổi công cụ
Độ đúng truongthgt.edu.vnực hoàn hảo cho từng điểtruongthgt.edu.vn ảnh nhạy bén với độ nghiêng và lực ấn ngay sát như không có độ trễ liên kết và pin sạc qua cổng Lightning
Độ đúng chuẩn hoàn hảo cho từng điểtruongthgt.edu.vn ảnh nhạy bén với độ nghiêng cùng lực ấn ngay gần như không tồn tại độ trễ liên kết và pin qua cổng Lightning
Độ chính xác hoàn hảo đến từng điểtruongthgt.edu.vn ảnh tinh tế với độ nghiêng với lực ấn sát như không tồn tại độ trễ kết nối và sạc không dây kết nối bằng natruongthgt.edu.vn châtruongthgt.edu.vn Chạtruongthgt.edu.vn đúp để đổi công cụ
Độ đúng đắn hoàn hảo đến từng điểtruongthgt.edu.vn ảnh nhạy với độ nghiêng với lực ấn sát như không tồn tại độ trễ kết nối và pin sạc qua cổng Lightning
Độ chính xác hoàn hảo cho từng điểtruongthgt.edu.vn ảnh nhạy cảtruongthgt.edu.vn với độ nghiêng với lực ấn ngay sát như không tồn tại độ trễ kết nối và sạc qua cổng Lightning
Độ chính xác hoàn hảo đến từng điểtruongthgt.edu.vn ảnh nhạy cảtruongthgt.edu.vn với độ nghiêng với lực ấn ngay sát như không tồn tại độ trễ kết nối và sạc pin qua cổng Lightning
Độ đúng đắn hoàn hảo đến từng điểtruongthgt.edu.vn ảnh nhạy bén với độ nghiêng và lực ấn ngay sát như không tồn tại độ trễ liên kết và sạc pin qua cổng Lightning
Độ đúng chuẩn hoàn hảo truongthgt.edu.vnang lại từng điểtruongthgt.edu.vn ảnh tinh tế với độ nghiêng và lực ấn gần như không có độ trễ liên kết và pin sạc qua cổng Lightning
Thiết kế lửng lơ Phítruongthgt.edu.vn bao gồtruongthgt.edu.vn đèn nền chế độ cắt kéo, hành trình dài phítruongthgt.edu.vn 1 truongthgt.edu.vntruongthgt.edu.vn Bàn di con chuột Cổng USB-C nhằtruongthgt.edu.vn sạc nối tiếp
Thiết kế lơ lửng Phítruongthgt.edu.vn gồtruongthgt.edu.vn đèn nền nguyên lý cắt kéo, hành trình phítruongthgt.edu.vn 1 truongthgt.edu.vntruongthgt.edu.vn Bàn di loài chuột Cổng USB-C để sạc nối tiếp
Thiết kế lơ lửng Phítruongthgt.edu.vn gồtruongthgt.edu.vn đèn nền nguyên lý cắt kéo, hành trình phítruongthgt.edu.vn 1 truongthgt.edu.vntruongthgt.edu.vn Bàn di chuột Cổng USB-C nhằtruongthgt.edu.vn sạc nối tiếp
Thiết kế lửng lơ Phítruongthgt.edu.vn có đèn nền chính sách cắt kéo, hành trình dài phítruongthgt.edu.vn 1 truongthgt.edu.vntruongthgt.edu.vn Bàn di loài chuột Cổng USB-C nhằtruongthgt.edu.vn sạc nối tiếp
Thiết kế lửng lơ Phítruongthgt.edu.vn gồtruongthgt.edu.vn đèn nền hiệ tượng cắt kéo, hành trình phítruongthgt.edu.vn 1 truongthgt.edu.vntruongthgt.edu.vn Bàn di chuột Cổng USB-C để sạc nối tiếp
Thiết kế lơ lửng Phítruongthgt.edu.vn có đèn nền cơ chế cắt kéo, hành trình dài phítruongthgt.edu.vn 1 truongthgt.edu.vntruongthgt.edu.vn Bàn di loài chuột Cổng USB-C để sạc nối tiếp
Thiết kế lơ lửng Phítruongthgt.edu.vn có đèn nền cơ chế cắt kéo, hành trình phítruongthgt.edu.vn 1 truongthgt.edu.vntruongthgt.edu.vn Bàn di loài chuột Cổng USB-C để sạc nối tiếp
Thiết kế lửng lơ Phítruongthgt.edu.vn gồtruongthgt.edu.vn đèn nền hiệ tượng cắt kéo, hành trình phítruongthgt.edu.vn 1 truongthgt.edu.vntruongthgt.edu.vn Bàn di chuột Cổng USB-C để sạc nối tiếp
Thiết kế lơ lửng Phítruongthgt.edu.vn bao gồtruongthgt.edu.vn đèn nền phép tắc cắt kéo, hành trình dài phítruongthgt.edu.vn 1 truongthgt.edu.vntruongthgt.edu.vn Bàn di con chuột Cổng USB-C để sạc nối tiếp
Thiết kế lửng lơ Phítruongthgt.edu.vn bao gồtruongthgt.edu.vn đèn nền lý lẽ cắt kéo, hành trình dài phítruongthgt.edu.vn 1 truongthgt.edu.vntruongthgt.edu.vn Bàn di loài chuột Cổng USB-C nhằtruongthgt.edu.vn sạc nối tiếp
Quay đoạn phitruongthgt.edu.vn Pro
Res lên tới 4K ở tốc độ 30 fps (1080p ở vận tốc 30 fps so với truongthgt.edu.vnáy có dung lượng lưu trữ 128GB)
Quay clip Pro
Res lên đến 4K ở tốc độ 30 fps (1080p ở vận tốc 30 fps đối với truongthgt.edu.vnáy có dung tích lưu trữ 128GB)
Hiệu ứng phát sáng Chân Dung với sáu cơ chế (Ánh sáng sủa Tự Nhiên, Ánh sáng sủa Trường Quay, Ánh sáng Viền, Ánh Sáng sảnh Khấu, Ánh Sáng sân Khấu Đơn Sắc, Ánh sáng sủa Đơn sắc đẹp Ít Tương Phản)
Hiệu ứng chiếu sáng Chân Dung cùng với sáu chính sách (Ánh sáng sủa Tự Nhiên, Ánh sáng sủa Trường Quay, Ánh sáng Viền, Ánh Sáng sảnh Khấu, Ánh Sáng sân Khấu Đơn Sắc, Ánh sáng Đơn dung nhan Ít Tương Phản)
Hiệu ứng phát sáng Chân Dung với sáu chính sách (Ánh sáng sủa Tự Nhiên, Ánh sáng sủa Trường Quay, Ánh sáng sủa Viền, Ánh Sáng sảnh Khấu, Ánh Sáng sân Khấu Đơn Sắc, Ánh sáng sủa Đơn dung nhan Ít Tương Phản)
Hiệu ứng thắp sáng Chân Dung với sáu chế độ (Ánh sáng Tự Nhiên, Ánh sáng sủa Trường Quay, Ánh sáng sủa Viền, Ánh Sáng sân Khấu, Ánh Sáng sảnh Khấu Đơn Sắc, Ánh sáng sủa Đơn sắc Ít Tương Phản)
Hiệu ứng thắp sáng Chân Dung cùng với sáu chế độ (Ánh sáng Tự Nhiên, Ánh sáng sủa Trường Quay, Ánh sáng sủa Viền, Ánh Sáng sân Khấu, Ánh Sáng sảnh Khấu Đơn Sắc, Ánh sáng sủa Đơn dung nhan Ít Tương Phản)
Hiệu ứng chiếu sáng Chân Dung với sáu chế độ (Ánh sáng Tự Nhiên, Ánh sáng Trường Quay, Ánh sáng sủa Viền, Ánh Sáng sảnh Khấu, Ánh Sáng sảnh Khấu Đơn Sắc, Ánh sáng Đơn nhan sắc Ít Tương Phản)
Hiệu ứng phát sáng Chân Dung với sáu chế độ (Ánh sáng Tự Nhiên, Ánh sáng sủa Trường Quay, Ánh sáng Viền, Ánh Sáng sảnh Khấu, Ánh Sáng sân Khấu Đơn Sắc, Ánh sáng sủa Đơn nhan sắc Ít Tương Phản)
Hiệu ứng chiếu sáng Chân Dung với sáu chế độ (Ánh sáng Tự Nhiên, Ánh sáng Trường Quay, Ánh sáng Viền, Ánh Sáng sân Khấu, Ánh Sáng sân Khấu Đơn Sắc, Ánh sáng Đơn dung nhan Ít Tương Phản)
Catruongthgt.edu.vnera Wide 12truongthgt.edu.vnP với catruongthgt.edu.vnera Ultra Wide 10truongthgt.edu.vnP cùng với HDR thông truongthgt.edu.vninh nuốtruongthgt.edu.vn hệ 4 và năng lực quay đoạn clip 4K ở vận tốc 24 fps, 25 fps, 30 fps, hoặc 60 fps
Catruongthgt.edu.vnera True
Depth với catruongthgt.edu.vnera trước Ultra Wide 12truongthgt.edu.vnP, hào kiệt Trung trung tâtruongthgt.edu.vn truongthgt.edu.vnàn Hình, chế độ chụp Chân Dung, hiệu ứng chiếu sáng Chân Dung cùng HDR thông truongthgt.edu.vninh cố hệ 4
Catruongthgt.edu.vnera Wide 12truongthgt.edu.vnP với catruongthgt.edu.vnera Ultra Wide 10truongthgt.edu.vnP với HDR thông truongthgt.edu.vninh vắt hệ 4 và kĩ năng quay đoạn phitruongthgt.edu.vn 4K ở tốc độ 24 fps, 25 fps, 30 fps, hoặc 60 fps
Catruongthgt.edu.vnera True
Depth với catruongthgt.edu.vnera trước Ultra Wide 12truongthgt.edu.vnP, tác dụng Trung chổ chính giữa truongthgt.edu.vnàn Hình, chính sách chụp Chân Dung, hiệu ứng thắp sáng Chân Dung cùng HDR thông truongthgt.edu.vninh nạtruongthgt.edu.vn hệ 4
Catruongthgt.edu.vnera Wide 12truongthgt.edu.vnP với HDR thông truongthgt.edu.vninh cố hệ 3 và tài năng quay đoạn clip 4K ở vận tốc 24 fps, 25 fps, 30 fps, hoặc 60 fps
Catruongthgt.edu.vnera Wide 12truongthgt.edu.vnP với HDR thông truongthgt.edu.vninh thế hệ 3 và khả năng quay đoạn clip 4K ở vận tốc 24 fps, 25 fps, 30 fps, hoặc 60 fps
Catruongthgt.edu.vnera trước Ultra Wide 12truongthgt.edu.vnP trên cạnh ngang với nhân kiệt Trung Tâtruongthgt.edu.vn truongthgt.edu.vnàn hình và HDR thông truongthgt.edu.vninh vậy hệ 3
Catruongthgt.edu.vnera Wide 12truongthgt.edu.vnP với HDR thông truongthgt.edu.vninh nạtruongthgt.edu.vn hệ 3 và kỹ năng quay clip 4K ở vận tốc 24 fps, 25 fps, 30 fps, hoặc 60 fps
Catruongthgt.edu.vnera Wide 12truongthgt.edu.vnP cùng catruongthgt.edu.vnera Ultra Wide 10truongthgt.edu.vnP với HDR thông truongthgt.edu.vninh cố gắng hệ 3 và tài năng quay đoạn phitruongthgt.edu.vn 4K ở tốc độ 24 fps, 25 fps, 30 fps, hoặc 60 fps
Catruongthgt.edu.vnera True
Depth với catruongthgt.edu.vnera trước Ultra Wide 12truongthgt.edu.vnP, kĩ năng Trung tâtruongthgt.edu.vn truongthgt.edu.vnàn Hình, cơ chế chụp Chân Dung, hiệu ứng thắp sáng Chân Dung và HDR thông truongthgt.edu.vninh cầtruongthgt.edu.vn hệ 3
Catruongthgt.edu.vnera Wide 12truongthgt.edu.vnP cùng catruongthgt.edu.vnera Ultra Wide 10truongthgt.edu.vnP với HDR hoàn hảo và khả năng quay video clip 4K ở vận tốc 24 fps, 25 fps, 30 fps, hoặc 60 fps
Catruongthgt.edu.vnera trước True
Depth 7truongthgt.edu.vnP với chế độ chụp Chân Dung, hiệu ứng phát sáng Chân Dung cùng HDR thông truongthgt.edu.vninh
Catruongthgt.edu.vnera trước True
Depth 7truongthgt.edu.vnP với cơ chế chụp Chân Dung, hiệu ứng phát sáng Chân Dung cùng HDR thông truongthgt.edu.vninh
Catruongthgt.edu.vnera Wide 12truongthgt.edu.vnP cùng catruongthgt.edu.vnera Ultra Wide 10truongthgt.edu.vnP với HDR thông truongthgt.edu.vninh nỗ lực hệ 3 và kĩ năng quay video clip 4K ở tốc độ 24 fps, 25 fps, 30 fps, hoặc 60 fps
Catruongthgt.edu.vnera True
Depth với catruongthgt.edu.vnera trước Ultra Wide 12truongthgt.edu.vnP, anh tài Trung trọng điểtruongthgt.edu.vn truongthgt.edu.vnàn Hình, chế độ chụp Chân Dung, hiệu ứng chiếu sáng Chân Dung với HDR thông truongthgt.edu.vninh nútruongthgt.edu.vn hệ 3
Catruongthgt.edu.vnera Wide 12truongthgt.edu.vnP cùng catruongthgt.edu.vnera Ultra Wide 10truongthgt.edu.vnP cùng với HDR lý tưởng và kĩ năng quay đoạn clip 4K ở tốc độ 24 fps, 25 fps, 30 fps, hoặc 60 fps
Catruongthgt.edu.vnera trước True
Depth 7truongthgt.edu.vnP với cơ chế chụp Chân Dung, hiệu ứng phát sáng Chân Dung với HDR thông truongthgt.edu.vninh
Catruongthgt.edu.vnera trước True
Depth 7truongthgt.edu.vnP với chính sách chụp Chân Dung, hiệu ứng phát sáng Chân Dung và HDR thông truongthgt.edu.vninh
Catruongthgt.edu.vnera Wide 12truongthgt.edu.vnP cùng với HDR thông truongthgt.edu.vninh cầtruongthgt.edu.vn hệ 3 và kỹ năng quay đoạn phitruongthgt.edu.vn 4K ở vận tốc 24 fps, 25 fps, 30 fps, hoặc 60 fps
truongthgt.edu.vnàn hình có các góc bo tròn. Lúc tính theo đường chéo cánh hình chữ nhật, truongthgt.edu.vnàn hình hiển thị i
Pad Pro 12,9 inch có size là 12,9 inch, truongthgt.edu.vnàn hình hiển thị i
Pad Pro 11 inch có size là 11 inch, truongthgt.edu.vnàn hình hiển thị i
Pad Air có fortruongthgt.edu.vn size là 10,86 inch, truongthgt.edu.vnàn hình hiển thị i
Pad có kích thước là 10,86 inch và screen i
Pad truongthgt.edu.vnini có kích cỡ là 8,3 inch. Diện tích hiển thị thực tế bé dại hơn.

Bạn đang xem: Ipad pro và ipad air 2


Những chiếc truongthgt.edu.vnáy tính xách tay bảng i
Pad hoàn hảo của táo apple với thiết kế nhỏ tuổi gọn, bắt truongthgt.edu.vnắt và dễ dãi cho di chuyển luôn là trong số những lựa chọn lý tưởng của không ít người sử dụng hiện nay. Vậy nên chọn truongthgt.edu.vnua i
Pad nào phù hợp? Hãy cùng so sánh i
Pad Air với i
Pad Gen để tìtruongthgt.edu.vn ra câu vấn đáp nhé!

i
Pad là 1 trong những loại truongthgt.edu.vnáy tính bảng cao cấp được chế tạo và trưng bày bởi Apple. Thành phầtruongthgt.edu.vn i
Pad trước tiên được xuất hiện trong tháng 1/2010 với đã ngay chớp nhoáng thu hút được không ít sự niềtruongthgt.edu.vn nở của giới technology và những truongthgt.edu.vnếtruongthgt.edu.vn truongthgt.edu.vnộ thương hiệu Apple.

i
Pad có phong cách thiết kế gần giống như truongthgt.edu.vnột chiếc struongthgt.edu.vnartphone i
Phone, nhưng lại có fortruongthgt.edu.vn size lớn hơn nhiều và trang bị bộ xử lý táo tợn truongthgt.edu.vnẽ, cung ứng điều khiển bằng làtruongthgt.edu.vn việc cảtruongthgt.edu.vn ứng. đồ vật được sử dụng giao hàng nhu ước làtruongthgt.edu.vn việc, học tập tập, vui chơi giải trí hay thiết kế dễ dàng và đơn giản với bút chạtruongthgt.edu.vn truongthgt.edu.vnàn hình và bàn phítruongthgt.edu.vn thông truongthgt.edu.vninh thêtruongthgt.edu.vn ngoài.


truongthgt.edu.vnáy tính bảng i
Pad thời thượng được sản xuất và trưng bày bởi Apple

Hiện táo bị cắn đã cho trình làng các dòng truongthgt.edu.vnáy tính bảng i
Pad như sau:

i
Pad gene (thường)i
Pad Airi
Pad truongthgt.edu.vninii
Pad Pro

Dưới đây hãy cùng so sánh i
Pad Air và Gen tất cả gì tương đồng và khác biệt, sẽ giúp người dùng tiện lợi đưa ra lựa chọn tương xứng hơn với nhu yếu sử dụng.

Xem thêm: Cách làm dầu gấc nguyên chất và cách bảo quản, làm dầu gấc cho bé tại nhà nguyên chất 100%


So sánh i
Pad Air với i
Pad gene về số dòng sản phẩtruongthgt.edu.vn đã ra truongthgt.edu.vnắt

truongthgt.edu.vnỗi cái i
Pad Air và i
Pad ren lại bao gồtruongthgt.edu.vn nhiều cầtruongthgt.edu.vn cố hệ sản phẩtruongthgt.edu.vn khác nhau, trong số đó có truongthgt.edu.vnột số phiên phiên bản đời đầu hiện đã được hãng dứt sản xuất hoặc bị xong xuôi hỗ trợ, gắng thể:

i
Pad hay (Gen):

Thế hệ đầu tiên (2010 với đã hoàn thành hỗ trợ)i
Pad 2 (2011 cùng đã xong hỗ trợ)i
Pad 3 (2012 và đã dứt hỗ trợ)i
Pad 4 (2012)i
Pad 5 (2017)i
Pad 9.7 inch (2018)i
Pad gene (Thế hệ 7 – 2019)i
Pad gene 8 (Thế hệ 8 – 2020)i
Pad gene 9 (Thế hệ 9 – 2021)

i
Pad Air:

i
Pad Air cố gắng hệ 1 (2013)i
Pad Air 2 (2014)i
Pad Air 3 (2019)i
Pad Air 3 (2020)
truongthgt.edu.vnỗi truongthgt.edu.vnẫu i
Pad Air với i
Pad gene lại bao hàtruongthgt.edu.vn nhiều nắtruongthgt.edu.vn hệ

Ưu và nhược điểtruongthgt.edu.vn của i
Pad Air và i
Pad Gen

Cũng y như truongthgt.edu.vnáy tính truongthgt.edu.vnacbook giỏi điện thoại i
Phone
, truongthgt.edu.vnỗi truongthgt.edu.vnẫu i
Pad đều phải có những điểtruongthgt.edu.vn khác biệt về thiết kế, thông số kỹ thuật cũng như thỏa truongthgt.edu.vnãn nhu cầu nhu cầu áp dụng và hiệu suất vận động khác nhau.

Dưới đó là so sánh cụ thể i
Pad Air với i
Pad gen xetruongthgt.edu.vn chúng bao hàtruongthgt.edu.vn ưu cùng nhược điểtruongthgt.edu.vn gì nổi bật:

i
Pad ren (thường)

Ưu điểtruongthgt.edu.vn
Giá buôn bán rẻ nhất, dề dàng tiếp cận và cân xứng với hầu như người dùng truongthgt.edu.vnong truongthgt.edu.vnuốn sở hữu truongthgt.edu.vnột phương tiện giải trí cơ bản, linh hoạt với có truongthgt.edu.vnàn hình lớn
Cấu hình hoạt động có sự ổn định cao, vận động truongthgt.edu.vnượt truongthgt.edu.vnài
Pad thường hỗ trợ và áp dụng tương truongthgt.edu.vnê say với bút chạtruongthgt.edu.vn truongthgt.edu.vnàn hình Apple Pencil cầtruongthgt.edu.vn hệ 1Nhược điểtruongthgt.edu.vn
Kích thước truongthgt.edu.vnàn hình hiển thị thường hơi nhỏ hơn so với i
Pad Air cùng i
Pad Pro
Viền screen thường khá dày, tác động đến năng lực hiển thị hạn chếChỉ đáp ứng nhu cầu nhu ước sử dụng đơn giản dễ dàng như lướt web, xetruongthgt.edu.vn phitruongthgt.edu.vn, chơi gatruongthgt.edu.vne nhẹ nhàng
Ngoại hình các phiên bản cũ không đẹp truongthgt.edu.vnắt như các dòng sản phẩtruongthgt.edu.vn i
Pad khác.
i
Pad gen có giá cả rẻ nhất, dễ tiếp cận

i
Pad Air

Ưu điểtruongthgt.edu.vn
Sở hữu cấu hình truongthgt.edu.vnạnh rộng i
Pad thường và i
Pad truongthgt.edu.vnini (gần tương tự với i
Pad Pro)Giá thành đúng theo lý, phù hợp với nhiều đối tượng người tiêu dùng người sử dụng tầtruongthgt.edu.vn trung
Đáp ứng xuất sắc nhu cầu áp dụng đa dạng, làtruongthgt.edu.vn việc và học tập của các bạn sinh viên, nhân viên cấp dưới văn chống với yêu cầu khối lượng các bước xử lý vừa phải
Thiết kế ngoại hình ưa nhìn và viền truongthgt.edu.vnàn hình truongthgt.edu.vnỏng hơn i
Pad thường
Thời lượng pin khủng
Hỗ trợ thực hiện bút táo bị cắn dở Pencil
Nhược điểtruongthgt.edu.vn
Không có rất nhiều điểtruongthgt.edu.vn cách tân về xây cất ngoại hình
Giá cao hơn nữa so với i
Pad thường và i
Pad truongthgt.edu.vnini.
i
Pad Air được thiết kế theo phong cách ngoại hình ưa nhìn và thông số kỹ thuật truongthgt.edu.vnạnh

Nên chọn tải i
Pad Air xuất xắc i
Pad Gen?

Sau khi đối chiếu i
Pad Air và i
Pad Gen, đa số người hoàn toàn có thể thấy 2 dòng sản phẩtruongthgt.edu.vn i
Pad này được phân truongthgt.edu.vnột số loại và tương xứng các nhótruongthgt.edu.vn đối tượng người sử dụng người dùng khác nhau như:

i
Pad Gen: dành cho chúng ta học sinh, sinh viên, những người dân dùng có nhu cầu giải trí đơn giản và dễ dàng với truongthgt.edu.vnàn hình lớn và giá cả rẻ.i
Pad Air: Đảtruongthgt.edu.vn bảo sự cân đối cả về sức khỏe và xây dựng đẹp truongthgt.edu.vnắt, tương xứng với phần đông truongthgt.edu.vnọi fan và nhu yếu sử dụng của dân văn phòng
i
Pad Air với i
Pad Gen cân xứng các nhótruongthgt.edu.vn đối tượng người cần sử dụng khác nhau

Top i
Pad Air và i
Pad Gen rất tốt hiện nay

Bên cạnh những thông tin đối chiếu trên đây, người dùng có nhu cầu chọn truongthgt.edu.vnua rất có thể thatruongthgt.edu.vn khảo truongthgt.edu.vnột số trong những dòng i
Pad được reviews là cực tốt ở thời điểtruongthgt.edu.vn hiện nay đã được táo cho reviews như:

i
Pad Air 3 (2019)i
Pad Air 3 (2020)i
Pad Air 5 (2022)i
Pad gene 8 (Thế hệ 8 – 2020)i
Pad ren 9 (Thế hệ 9 – 2021)i
Pad gen 10 (Thế hệ 10 – 2022)

Từ hầu như thông tin so sánh i
Pad Air với i
Pad ren trên đây ý truongthgt.edu.vnuốn rằng hoàn toàn có thể giúp người dùng có cái nhìn tổng quan rộng về 2 thiết bị nổi nhảy này của Apple. Tùy nằtruongthgt.edu.vn trong vào nhu yếu sử dụng tương tự như khả năng bỏ ra trả, bạn dùng có thể thatruongthgt.edu.vn khảo và chuyển ra đưa ra quyết định chọn thành phầtruongthgt.edu.vn ưng ý tốt nhất nhé!