bài bác hát 48 loi nguyen cua duc phat a di da bởi ca sĩ Thich Tri Thoat nằm trong thể các loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat 48 loi nguyen cua duc phat a di da - Thich Tri Thoat tức thì trên Nhaccuatui. Nghe bài bác hát 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà rất tốt 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà bởi ca sĩ Thích Trí Thoát thể hiện, ở trong thể loại Thể nhiều loại Khác. Các bạn cũng có thể nghe, tải về (tải nhạc) bài xích hát 48 loi nguyen cua duc phat a di da mp3, playlist/album, MV/Video 48 loi nguyen cua duc phat a di domain authority miễn phí tại Nhac
Cua
Tui.com.
*
Sao chép

bài hát: 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - ưng ý Trí thoát Phật, chúng-sanh, tánh thường xuyên rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ về bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang đãng sáng ngời
Trước bảo tọa thân con hình ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y Chí trung tâm đảnh lễ: Nam-mô tận lỗi không, trở nên pháp giới, quá, hiện, vị lai, thập phương chư Phật, Tôn pháp, Hiền, Thánh, Tăng, thường xuyên trụ Tam Bảo (1 lạy)Chí chổ chính giữa đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-chủ Bổn-sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đương lai hạ sinh Di-Lặc tôn Phật, Đại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát, Đại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát, Linh-Sơn Hội-Thượng Phật Bồ-tát (1 lạy)Chí trung khu đảnh lễ: Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới Đại từ Đại-bi Tiếp-dẫn Đạo-sư A-Di-Đà Phật, Đại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát, Đại-Thế-Chí Bồ-tát, Đại-nguyện Địa-Tạng-Vương Bồ-tát, Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-tát (1 lạy)TÁN LƯ HƯƠNGLư hương thơm xạ nhiệt
Pháp giới mông huân
Chư Phật hải hội tất diêu văn
Tùy xứ kiết tường vân
Thành ý phương ân
Chư Phật hiện toàn thân
Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-tát (2 lần)Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-tát Ma-ha-tát Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật (3 lần) KHAI kinh KỆ Vô thượng thậm thâm ảo diệu pháp
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ
Ngã kim loài kiến văn đắc thọ trì
Nguyện giải Như-Lai chơn thiệt nghĩa. ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ Tây-phương giáo-chủ,Tịnh độ năng nhơn
Tiếp dẫn chúng-sanh chí chẳng sờn.Cực-lạc hữu duyên sanh Tịnh độ,Ta-bà giải thoát loài kiến Di-Đà.Bốn tám lời nguyện độ chúng-sanh,Phát nguyện to lớn đặng viên thành.Ao sen chín phẩm thượng phẩm sanh,Đồng độ chúng-sanh phật giáo thành. Nam-mô Tịnh-Độ-Phẩm Bồ-tát (2 lần)Nam-mô Tịnh-Độ-Phẩm Bồ-tát Ma-Ha-Tát BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN ĐỨC PHẬT A-DI-ĐÀNguyện lắp thêm nhất: tôi thành Phật được
Thì nước tôi là nước tịnh thanh
Ngục hình, ngạ quỉ, súc sanh,Thảy những chẳng tất cả sinh thành khu vực đây. Nguyện lắp thêm hai: nước nầy tịnh giới,Đàn bà cùng đàn bà tịch nhiên,Những tín đồ trong cõi Nhơn Thiên,Cùng loài nuốm thú bắt buộc chuyên tu hành.Thảy hầu hết đặng hóa sanh thọ cảm,Thất bảo trì, cửu phẩm liên hoa Nguyện thiết bị ba: dân bọn chúng Phật đà,Khi cần nạp năng lượng uống, hóa ra sẵn sàng.Bát thất bảo, bỉ bàng đựng lắm,Trăm món ngon, khỏi tìm ở đâu,Ăn rồi, khí dụng ngay lập tức thâu
Không cần được rửa, buộc phải lau nhọc nhằn. Nguyện máy tư: nhơn dân vào nước
Muốn áo quần, khăn, lược, mão, giày
Thảy đông đảo hóa đầy đủ sẵn bày,Khỏi mua, khỏi giặt, khỏi may rất lòng. Nguyện lắp thêm năm: giáp vòng địa lợi,Từ khu đất bằng lên tới mức hư không
Thảy hồ hết lầu các, điện, cung
Cùng là cây trái, ao, sông, cửa ngõ nhà.Các trang bị ấy phần đông là trân bảo,Cùng bá thiên hoa báu, hương thơm thơm
Hiệp nhau thành tạo kết đơm
Trau dồi trang sức, mang lại làm phần ba
Mùi hương ấy xông ra khắp đủ,Cả mười phương trải nghiệm cấp kỳ
Chúng-sanh hạnh nguyện, siêng trì,Tin và tưởng Phật, mang lại thì vãng sanh. Nguyện thứ sáu: dân lành quốc độ,Thương kính nhau, ví tợ ruột rà.Không lời tương hỗ bất hòa
Không ganh không ghét, hóa ra tranh giành. Nguyện sản phẩm công nghệ bảy: dân sanh trong nước
Không gồm lòng uế trược, *** ô
Cũng không tồn tại tiếng tục thô,Cùng là rét giận, hồ nước đồ, đần si. Nguyện đồ vật tám: chuyên trì thiện niệm
Cứ đường ngay, tiệm tiệm lướt đi.Nếu ai muốn nói chuyện gì
Người kia gọi ý tức thì ngoài phân. Nguyện đồ vật chín: chúng dân từ bỏ thiện
Tai chẳng nghe phần nhiều chuyện không lành.Có đâu sự ác tự hành
Mấy điều nghiệp chướng đã thành vô danh. Nguyện lắp thêm mười: chúng-sanh đều ví,Huyễn thân là nằm mơ mà thôi
Vậy buộc phải lòng chẳng nhiễm đời,Tánh không tham muốn, khắp địa điểm vui cười. Nguyện mười một: Tiên, bạn tuy khác
Hình dung đồng một sắc xoàn y
Mặt mày nghiêm chỉnh phương phi
Trong ngần, đẹp mắt đẽ, không đưa ra sánh bằng. Nguyện mười hai: mười phương thế-giới
Thiên, Nhơn cùng những loại súc sanh
Hóa thân về cõi lạc thành,Chứng ngôi Duyên Giác, Thinh Văn dĩ đồng
Ngồi thiền tọa, tấm lòng tịch tịnh
Hiệp cùng mọi người trong nhà tính tuổi không nhiều nhiều
Chẳng hề biết đặng bao nhiêu
Ngàn, muôn, ức kiếp số những khó phân. Nguyện mười ba: Thiên, Nhơn bên trên giải,Hiệp cùng nhau đếm mãi dân cư
Không hề rõ biết số dư
Tại an dưỡng quốc nhiều như cat Hằng. Nguyện mười bốn: dân hằng quốc độ,Thảy thảy đồng trường lâu miên miên.Không sao biết đặng số niên,Sống lâu vô lượng, vô biên kiếp đời. Nguyện mười lăm: dân thời thanh tịnh,Trụ vào ngôi chánh tín từ nhiên.Ly chư loàn tưởng hòn đảo điên
Đắc vô phân biệt, chứng duyên Niết bàn. Nguyện mười sáu: Lạc bang dân chúng
Vui vẻ mà lại thọ dụng đủ điều
Thảy đồng với các Tỳ-kheo
Chứng phần VÔ LẬU chẳng theo sự đời.Nguyện mười bảy: lúc tôi thành Phật
Sẽ giảng Kinh, thuyết Thật, độ Sanh.Làm cho sở nguyện đắc thành
Công tôi giảng đạo trọn lành hơn ai. Nguyện mười tám: hóa thai khỏi dục,Người tín đồ đều đắc TÚC MẠNG THÔNG.Biết hồi chi phí kiếp xa trông,Hằng hà sa kiếp, thảy đồng kim sanh. Nguyện mười chín: chúng-sanh vạn vạn
Đều đặng rồi THIÊN NHÃN TỊNH QUANG.Thấy toàn vũ trụ mười phang
Trăm nghìn muôn ức trần gian cũng tường. Nguyện hai mươi: Tây-phương dân chúng,THIÊN NHĨ THÔNG, sở dụng nghe xa
Những lời thuyết pháp bủa ra
Của trăm ngàn ức Phật đà khẩu tuyên.

*
*

48 ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT DI ĐÀ Biên soạn: HT phù hợp Trí Thủ Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơ Giảng giải: TT mê say Nguyên Tạng

1/Đệ độc nhất vô nhị đại nguyện: quốc vô ác đạo.

Bạn đang xem: 48 lời nguyện đức phật a di đà

Đại nguyện trang bị nhất: Cõi Cực-lạc không tồn tại các mặt đường ác. Nhất tâm đảnh lễ Nam tế bào Đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

2/Đệ nhị đại nguyện: bất đọa ác đạo. Đại nguyện thứ hai: bọn chúng sinh sống cõi Cực-lạc ko đọa vào các đường ác. Nhất trung ương đảnh lễ Nam mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy

3/ Đệ tam đại nguyện: thân chơn kim sắc. Đại nguyện thiết bị ba: Thân của chúng sinh sống cõi Cực-lạc đều sở hữu sắc vàng. Nhất trọng tâm đảnh lễ Nam tế bào Đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy

4/ Đệ tứ đại nguyện: hình dung nhan tương đồng. Đại nguyện đồ vật tư: Hình sắc đẹp của bọn chúng sinh sống cõi Cực-lạc hầu như bình đẳng, không rất đẹp xấu không giống nhau. Nhất chổ chính giữa đảnh lễ Nam tế bào Đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy

5/Đệ ngũ đại nguyện: túc mạng trí thông. Đại nguyện thiết bị năm: chúng sinh sống cõi Cực-lạc đều phải có túc mạng thông, biết rõ các kiếp vượt khứ. Nhất vai trung phong đảnh lễ Nam mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

6/ Đệ lục đại nguyện: thiên nhãn phổ kiến. Đại nguyện sản phẩm sáu: chúng sinh sinh hoạt cõi Cực-lạc đều phải có thiên nhãn thông, thấy trong cả vô lượng Phật độ khắp mười phương. Nhất trung khu đảnh lễ Nam mô Đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

7/ Đệ thất đại nguyện: thiên nhĩ phổ văn. Đại nguyện sản phẩm công nghệ bảy: bọn chúng sinh làm việc cõi Cực-lạc đều sở hữu thiên nhĩ thông, nghe được pháp âm của chư Phật mọi mười phương. Nhất trọng tâm đảnh lễ Nam tế bào Đại tự đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

8/ Đệ bát đại nguyện: tha trung tâm tất tri. Đại nguyện sản phẩm công nghệ tám: chúng sinh sinh hoạt cõi Cực-lạc đều phải sở hữu tha chổ chính giữa thông, hiểu rằng tâm niệm của mọi cả bọn chúng sinh Nhất trọng điểm đảnh lễ Nam tế bào Đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

9/Đệ cửu đại nguyện: thần túc vô ngại. Đại nguyện thiết bị chín: chúng sinh làm việc cõi Cực-lạc đều sở hữu thần túc thông, rất có thể đi đến khắp những Phật độ trong mười phương một phương pháp vô ngại. Nhất trung khu đảnh lễ Nam mô Đại tự đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

10/ Đệ thập đại nguyện: bất tham kế thân. Đại nguyện thiết bị mười: bọn chúng sinh sinh hoạt cõi Cực-lạc không hề khởi niệm tham ái so với thân sau. Nhất trung ương đảnh lễ Nam mô Đại tự đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

11/ Đệ thập độc nhất đại nguyện: trú định triệu chứng diệt. Đại nguyện sản phẩm công nghệ mười một: chúng sinh sống cõi Cực-lạc liên tiếp sống trong chánh định, cho đến khi bệnh quả tịch diệt. Nhất chổ chính giữa đảnh lễ Nam mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

12/Đệ thập nhị đại nguyện: quang đãng minh vô lượng. Đại nguyện trang bị mười hai: Ánh sáng của Phật A Di Đà sáng sủa soi vô lượng, chiếu mọi mười phương Phật độ không biến thành chướng ngại. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

13/ Đệ thập tam đại nguyện: lâu mạng vô lượng. Đại nguyện đồ vật mười ba: thọ mạng của ông phật A Di Đà vĩnh viễn vô lượng, làm lợi ích cho bọn chúng sinh vô tận. Nhất trung tâm đảnh lễ Nam mô Đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

14/ Đệ thập tứ đại nguyện: thanh văn vô số. Đại nguyện trang bị mười bốn: chúng Thanh-văn làm việc cõi Cực-lạc những vô số. Nhất trung tâm đảnh lễ Nam mô Đại tự đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

15/Đệ thập ngũ đại nguyện: Tùy Nguyện Tu Đoản. Đại nguyện lắp thêm mười lăm: thọ mạng của chúng sinh nghỉ ngơi cõi Cực-lạc, ko kể nguyện lực riêng, đều lâu dài hơn vô lượng. Nhất trung tâm đảnh lễ Nam tế bào Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

16/ Đệ thập lục đại nguyện: bất văn ác danh. Đại nguyện trang bị mười sáu: chúng sinh sống cõi Cực-lạc ko nghe một lời bất thiện. Nhất vai trung phong đảnh lễ Nam mô Đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

17/ Đệ thập thất đại nguyện: chư Phật xưng thán. Đại nguyện thiết bị mười bảy: Chư Phật mọi mười phương đông đảo xưng tán thương hiệu “A Di Đà”. Nhất vai trung phong đảnh lễ Nam tế bào Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

18/Đệ thập chén bát đại nguyện: thập niệm vớ sanh. Đại nguyện lắp thêm mười tám: toàn bộ chúng sinh vào mười phương, hết tín nhiệm tưởng, ước ao vãng sinh về cõi Cực-lạc, chí thành niệm 10 niệm thương hiệu Phật A Di Đà, chắc hẳn rằng sẽ được vãng sinh. Nhất trung tâm đảnh lễ Nam tế bào Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

19/ Đệ thập cửu đại nguyện: lâm bình thường tiếp dẫn. Đại nguyện sản phẩm công nghệ mười chín: chúng sinh trong mười phương phân phát tâm nhân tình đề, tu những công đức, chân tình phát nguyện vãng sinh về cõi Cực-lạc, cho phút lâm chung, ông phật A Di Đà thuộc Thánh chúng sẽ hiện ngay trước mặt nhằm tiếp dẫn. Nhất vai trung phong đảnh lễ Nam tế bào Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

20/ Đệ nhị thập đại nguyện: dục sanh thừa toại. Đại nguyện lắp thêm hai mươi: chúng sinh trong mười phương nghe danh hiệu đức Phật A Di Đà, suy nghĩ nhớ đến Ngài, chí thành đem phần lớn công đức hồi hướng nguyện sinh về cõi Cực-lạc, chắc chắn sẽ được toại nguyện. Nhất trung ương đảnh lễ Nam mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

21/ Đệ nhị thập nhất đại nguyện: tam thập nhị tướng. Đại nguyện sản phẩm hai mươi mốt: chúng sinh sống cõi Cực-lạc đều rất đầy đủ 32 tướng tá tốt. Nhất trung ương đảnh lễ Nam tế bào Đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

22/ Đệ nhị thập nhị đại nguyện: độc nhất vô nhị sanh xẻ xứ. Đại nguyện đồ vật hai mươi hai: Chư vị Bồ-tát ngơi nghỉ khắp những quốc độ trong mười phương, sau thời điểm sinh về cõi Cực-lạc, ngọai trừ có bản nguyện giáo hóa riêng, tất cả đều đạt đến địa vị “Nhất sanh té xứ”. Nhất trọng điểm đảnh lễ Nam tế bào Đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

23/ Đệ nhị thập tam đại nguyện: cúng nhường nhịn chư Phật. Đại nguyện thứ hai mươi ba: Chư Bồ-tát sinh sống cõi Cực-lạc hồ hết nương Phật lực, chỉ trong vòng bữa ăn rất có thể đến cúng dường chư Phật ở các Phật độ trong khắp mười phương. Nhất trung khu đảnh lễ Nam mô Đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 24/ Đệ nhị thập tứ đại nguyện: cung vậy tùy ý. Đại nguyện thứ hai mươi bốn: Chư Bồ-tát sinh hoạt cõi Cực-lạc, trong lúc cúng nhường nhịn chư Phật, hy vọng có bao nhiêu vật phẩm để cúng nhường cũng đều có đầy đủ như ý. Nhất trung khu đảnh lễ Nam tế bào Đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

25/ Đệ nhị thập ngũ đại nguyện: diễn giả diệu trí. Đại nguyện sản phẩm công nghệ hai mươi lăm: Chư vị Bồ-tát ngơi nghỉ cõi Cực-lạc đều có khả năng diễn nói tuyệt nhất thiết trí.

Xem thêm: Bột Nở (Baking Powder) 20G, Luân Kha Chuyên Bán Các Loại Bột Nở Uy Tín

Nhất tâm đảnh lễ Nam tế bào Đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

26/ nhị thập lục đại nguyện: mãng cầu la diên thân. Đại nguyện trang bị hai mươi sáu: Chư vị Bồ-tát sống cõi Cực-lạc đều có thân cứng chắn chắn như kim cương, khỏe mạnh như thần mãng cầu La Diên.

Nhất vai trung phong đảnh lễ Nam tế bào Đại tự đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

27/ Đệ nhị thập thất đại nguyện: tốt nhất thiết nghiêm tịnh. Đại nguyện đồ vật hai mươi bảy: toàn bộ chúng sinh cùng vạn vật ở cõi Cực-lạc gần như nghiêm tịnh vi diệu, hình sắc quánh thù, dù người dân có thiên nhãn thông cũng ko biết rõ ràng danh số. Nhất trọng điểm đảnh lễ Nam mô Đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 28/ Đệ nhị thập bát đại nguyện: đạo lâu cao hiển. Đại nguyện trang bị hai mươi tám: Chư vị Bồ-tát cho đến những bạn chỉ có chút không nhiều công đức làm việc cõi Cực-lạc đều có tác dụng thấy biết sự cao rộng và sắc sáng sủa vô lượng của cây đạo tràng. Nhất trung khu đảnh lễ Nam tế bào Đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 29/ Đệ nhị thập cửu đại nguyện: tụng gớm đắc tuệ. Đại nguyện đồ vật hai mươi chín: Chư vị Bồ-tát sinh hoạt cõi Cực-lạc hồ hết thọ trì phúng tụng tởm pháp nhưng mà được trí óc biện tài. Nhất trọng tâm đảnh lễ Nam mô Đại tự đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 30/ Đệ tam thập đại nguyện: tuệ biện vô hạn. Đại nguyện thứ tía mươi: Chư vị Bồ-tát sinh hoạt cõi Cực-lạc đều sở hữu trí tuệ biện tài vô hạn lượng. Nhất vai trung phong đảnh lễ Nam tế bào Đại tự đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 31/ Đệ tam thập tốt nhất đại nguyện: chiếu loài kiến thập phương. Đại nguyện thứ cha mươi mốt: Đất đai sinh sống cõi Cực-lạc trong trắng như gương, hoàn toàn có thể soi thấy các Phật độ sống mười phương. Nhất trung khu đảnh lễ Nam mô Đại tự đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 32/ Đệ tam thập nhị đại nguyện: bửu hương diệu nghiêm. Đại nguyện thứ tía mươi hai: Vạn vật dụng ở cõi Cực-lạc đều vị vô lượng châu báu cùng trăm ngàn sản phẩm mùi hương vi diệu làm cho thành, khiến cho những người nghe mùi hương hương số đông tu Phật hạnh.

Nhất trọng tâm đảnh lễ Nam mô Đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

33/ Đệ tam thập tam đại nguyện: mông quang đãng nhu nhuyến. Đại nguyện thứ tía mươi ba: Ánh sáng sủa của ông phật A Di Đà chiếu soi mọi các nhân loại trong mười phương, các chúng sinh đụng được ánh nắng ấy đều thấy thân trung tâm nhẹ nhàng an lạc. Nhất trung ương đảnh lễ Nam mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 34/ Đệ tam thập tứ đại nguyện: văn danh đắc nhẫn. Đại nguyện thứ ba mươi bốn: chúng sinh khắp nhân loại mười phương nghe được danh hiệu đức Phật A Di Đà đều triệu chứng được vô sinh pháp nhẫn và những pháp môn tổng trì sâu xa. Nhất trọng điểm đảnh lễ Nam tế bào Đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 35/ Đệ tam thập ngũ đại nguyện: bay ly nàng thân. Đại nguyện thứ cha mươi lăm: những người dân nữ trong mười phương nắm giới, nghe được thương hiệu đức Phật A Di Đà ngay lập tức phát tâm bồ đề, thì sau khi mạng chung sẽ không còn trở lại lâu thân con gái nữa. Nhất vai trung phong đảnh lễ Nam tế bào Đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 36/ Đệ tam thập lục đại nguyện: thường tu phạm hạnh. Đại nguyện thứ bố mươi sáu: Chư Bồ-tát sống mười phương thế giới, nghe được thương hiệu đức Phật A Di Đà, sau khi mạng thông thường sẽ luôn luôn tu phạm hạnh cho đến khi thành Phật. Nhất trung ương đảnh lễ Nam mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 37/ Đệ tam thập thất đại nguyện: thiên nhơn trí kính. Đại nguyện thứ tía mươi bảy: sản phẩm trời bạn trong mọi mười phương nạm giới, khi nghe tới danh hiệu tiên phật A Di Đà, liền sung sướng tin tưởng, kính lễ cùng tu tập hạnh Bồ-tát, thì đã được toàn bộ trời người kính trọng. Nhất chổ chính giữa đảnh lễ Nam tế bào Đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 38/ Đệ tam thập chén đại nguyện: y thực tùy niệm. Đại nguyện thứ ba mươi tám: chúng sinh ở cõi Cực-lạc mong muốn có y phục, ẩm thực, thì liền gồm như ý. Nhất trung ương đảnh lễ Nam mô Đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 39/ Đệ tam thập cửu đại nguyện: lạc như lậu tận. Đại nguyện thứ tía mươi chín: bọn chúng sinh nghỉ ngơi cõi Cực-lạc hầu như hưởng được niềm vui giống hệt như các vị tì kheo đã hoàn toàn dứt trừ hết lậu hoặc. Nhất trọng điểm đảnh lễ Nam tế bào Đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 40/ Đệ tứ thập đại nguyện: lâu trung hiện tại sát. Đại nguyện thứ bốn mươi: Chư vị Bồ-tát sinh sống cõi Cực-lạc, nếu muốn thấy vô lượng Phật độ nghiêm tịnh trong mọi mười phương, cứ chú ý vào cây báu thì ngay tức thì thấy ví dụ như thấy khía cạnh mình vào gương. Nhất trung ương đảnh lễ Nam tế bào Đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

41/ Đệ tứ thập tốt nhất đại nguyện: chư căn vô khuyết. Đại nguyện thứ bốn mươi mốt: Chư vị Bồ-tát ở các quốc độ trong số phương khác, khi nghe đến được thương hiệu đức Phật A Di Đà, thì được những căn đầy đủ, không xẩy ra khiếm khuyết, cho tới khi thành Phật. Nhất trọng tâm đảnh lễ Nam tế bào Đại tự đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 42/ Đệ tứ thập nhị đại nguyện: tịnh tâm giải thoát. Đại nguyện thứ tư mươi hai: Chư vị Bồ-tát ở những quốc độ trong những phương khác, lúc nghe được thương hiệu đức Phật A Di Đà, ngay tức khắc được an trú khu vực chánh định tịnh tâm giải thoát, trong vòng một niệm có thể cúng nhịn nhường vô lượng chư Phật mà không bị mất chánh định. Nhất trung tâm đảnh lễ Nam mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 43/ Đệ tứ thập tam đại nguyện: văn danh đắc phước. Đại nguyện thứ tư mươi ba: Chư vị Bồ-tát ở các quốc độ trong những phương khác, lúc nghe danh hiệu đức phật A Di Đà, sau khi mạng chung sẽ tiến hành sinh vào gia đình tôn quí. Nhất trung khu đảnh lễ Nam tế bào Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 44/ Đệ tứ thập tứ đại nguyện: tu hành túc đức. Đại nguyện thứ tư mươi bốn: Chư vị Bồ-tát ở các quốc độ trong các phương khác, nghe được danh hiệu đức Phật A Di Đà, liền mừng húm tu hạnh Bồ-tát, gốc gốc công đức đầy đủ. Nhất trọng tâm đảnh lễ Nam tế bào Đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 45/ Đệ tứ thập ngũ đại nguyện: phổ đẳng tam muội. Đại nguyện thứ tứ mươi lăm: Chư vị Bồ-tát ở các quốc độ trong những phương khác, nghe được danh hiệu đức Phật A Di Đà, liền được an trú vào định “phổ đẳng” (thường thấy chư Phật đồng hiện nay tiền), cho đến khi thành Phật. Nhất trung ương đảnh lễ Nam mô Đại tự đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 46/ Đệ tứ thập lục đại nguyện: tùy nguyện văn pháp. Đại nguyện thứ tứ mươi sáu: Chư vị Bồ-tát sinh hoạt cõi Cực-lạc phần đông tùy nguyện mà lại nghe pháp một cách tự tại. Nhất trung ương đảnh lễ Nam mô Đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 47/ Đệ tứ thập thất đại nguyện: văn danh bất thối. Đại nguyện thứ bốn mươi bảy: Chư vị Bồ-tát ở những quốc độ trong các phương khác, nghe danh hiệu đức Phật A Di Đà, ngay tức khắc tiến đến bậc bất thối chuyển. Nhất trung tâm đảnh lễ Nam tế bào Đại tự đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 48/ Đệ tứ thập chén bát đại nguyện: đắc tam pháp nhẫn. Đại nguyện thứ tứ mươi tám: Chư vị Bồ-tát ở các quốc độ trong số phương khác, nghe danh hiệu đức Phật A Di Đà, liền triệu chứng được đệ nhất, đệ nhị cùng đệ tam pháp nhẫn, cùng các pháp bất thối chuyển. Nhất trung tâm đảnh lễ Nam mô Đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

Nghe bài xích giảng:

https://www.youtube.com/watch?v=D0MDhirhk-U&list=PLw
Maau
Apd_W_l
Lny1Ep
Khz
GLI-Ke
Lwte
K&index=12